Category Archives: Uncategorised

Πολιτική Απορρήτου

Οροι και προϋποθέσεις

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Περιέχει:

Οροι Χρήσης

Πολιτική Απορρήτου

Οροι χρήσης

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας και των προϊόντων που αυτή συμπεριλαμβάνει. Η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί στην Betmedia Single Member P.C («Betmedia») και προσφέρεται υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, όλοι οι κανόνες λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένου της Πολιτικής Απορρήτου της Betmedia) και οι διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς από την Betmedia.

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα «συμφωνία» πριν από την πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή χρήση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμευτείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της «συμφωνίας». Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους, τότε δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας της. Αν οι όροι και οι προϋποθέσεις προσφέρονται από την Betmedia, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους όρους αυτούς. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας.

Ο λογαριασμός σας και η ιστοσελίδα

Αν δημιουργήσετε ένα blog ή site στην ιστοσελίδα, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού του site/blog σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα σας. Δεν πρέπει να περιγράφετε ή να χρησιμοποιείτε λέξεις-κλειδιά στο ιστολόγιό σας με παραπλανητικό ή παράνομο τρόπο, μεταξύ άλλων με τρόπο που προορίζεται για τη χρησιμοποίηση του ονόματος ή της φήμης άλλων και η Betmedia μπορεί να αλλάξει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιγραφή ή λέξη-κλειδί που θεωρεί ακατάλληλη ή παράνομη ή ενδέχεται να προκαλέσει ευθύνη της Betmedia. Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Betmedia για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του ιστολογίου σας, του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η Betmedia δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις από εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων.

Ευθύνες των συνεργατών

Εάν χρησιμοποιείτε ένα blog, σχολιάζετε σε ένα blog, δημοσιεύετε υλικό στην ιστοσελίδα, δημοσιεύετε συνδέσμους στην ιστοσελίδα ή άλλως δημιουργείτε (ή επιτρέπετε σε τρίτους να δημιουργήσουν) υλικό διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας (οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, «Περιεχόμενο» ), είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την τυχόν βλάβη που θα προκύψει από αυτό το περιεχόμενο. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω περιεχόμενο είναι απλό κείμενο, γραφικά, αρχείο ήχου ή λογισμικό υπολογιστή.

Κάνοντας διαθέσιμο το Περιεχόμενο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

Η λήψη, η αντιγραφή και η χρήση του περιεχομένου δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών μυστικών, οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Αν ο εργοδότης σας έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργείτε, πρέπει να έχετε (α) λάβει άδεια από τον εργοδότη σας για να δημοσιεύσετε ή να διαθέσετε το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του, για παράδειγμα, του λογισμικού) ή (β) εξασφαλίσει από τον εργοδότη σας παραίτηση όλων των δικαιωμάτων μέσα στο περιεχόμενο.

Εχετε συμμορφωθεί πλήρως με τις άδειες τρίτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο και έχετε κάνει όλα όσα είναι απαραίτητα για να περάσετε επιτυχώς στους τελικούς χρήστες τους απαιτούμενους όρους.

Το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν εγκαθιστά ιούς, spam, κακόβουλα προγράμματα, Trojan horses, ή άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο.

Το Περιεχόμενο δεν είναι ανεπιθύμητο, δεν παράγεται μηχανικά ή τυχαία και δεν περιέχει ανήθικο ή ανεπιθύμητο εμπορικό περιεχόμενο που αποσκοπεί στην προώθηση της επισκεψιμότητας σε ιστότοπους τρίτων ή στην ενίσχυση της κατάταξης μηχανών αναζήτησης ιστότοπων τρίτου μέρους ή σε περαιτέρω παράνομες πράξεις ή παραπλανούν τους παραλήπτες ως προς την πηγή του υλικού.

Το περιεχόμενο δεν είναι πορνογραφικό, δεν περιέχει απειλές ή υποκινεί βία σε άτομα ή οντότητες και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου.

Η ιστοσελίδα σας δεν διαφημίζεται μέσω ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων όπως spam links, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα blogs και sites και παρόμοιες διαφημιστικές μεθόδους που δεν επιτρέπονται. Η ιστοσελίδα σας δεν ονομάζεται με τρόπο που παραπλανά τους αναγνώστες σας να σκέφτονται ότι είστε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL ή το όνομα του ιστολογίου σας δεν είναι το όνομα άλλου ατόμου εκτός από εσάς ή εταιρεία διαφορετική από τη δική σας. Εχετε υποχρέωση, στην περίπτωση που το περιεχόμενο περιλαμβάνει κωδικό υπολογιστή, να είναι ακριβείς και να περιγράφεται ο τύπος, η φύση, οι χρήσεις και οι επιπτώσεις των υλικών αν το ζητήσει η Betmedia.

Με την υποβολή περιεχομένου στη Betmedia για να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα σας, παρέχετε στη Betmedia μια παγκόσμια, δωρεάν και μη αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής και δημοσίευσης του περιεχομένου αποκλειστικά για την προβολή, διανομή και προώθηση της ιστοσελίδα σας. Αν διαγράψετε περιεχόμενο, η Betmedia θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να το καταργήσει από την ιστοσελίδα, αλλά αναγνωρίζετε ότι η προσωρινή αποθήκευση ή οι αναφορές στο Περιεχόμενο ενδέχεται να μην γίνουν αμέσως διαθέσιμες.

Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε από τις εν λόγω εγγυήσεις, η Betmedia έχει το δικαίωμα (όχι την υποχρέωση) α. να αρνηθεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που κατά τη γνώμη της Betmedia παραβιάζει οποιαδήποτε πολιτική της Betmedia ή είναι κατά κάποιο τρόπο επιβλαβές, β. να καταγγείλει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική κρίση της Betmedia. Η Betmedia δεν θα έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσά που έχουν καταβληθεί προηγουμένως.

Πληρωμή και ανανέωση

Γενικοί όροι

Επιλέγοντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, συμφωνείτε να πληρώσετε τη Betmedia για τις εφάπαξ ή μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές που αναφέρονται (οι πρόσθετοι όροι πληρωμής μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλη επικοινωνία). Οι πληρωμές συνδρομής θα χρεώνονται με προπληρωμή την ημέρα που θα εγγραφείτε και θα καλύψουμε τη χρήση της υπηρεσίας για μηνιαία ή ετήσια περίοδο συνδρομής όπως υποδεικνύεται. Οι πληρωμές δεν επιστρέφονται.

Αυτόματη ανανέωση

Εάν δεν ενημερώσετε την Betmedia πριν από το τέλος της ισχύουσας περιόδου εγγραφής που θέλετε να ακυρώσετε μια συνδρομή, η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα και μας εξουσιοδοτείτε να εισπράττεται η ετήσια ή μηνιαία συνδρομή που ισχύει στη συγκεκριμένη συνδρομή (καθώς και οι τυχόν φόροι) χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα ή άλλο μηχανισμό πληρωμής που έχουμε για λογαριασμό σας. Οι ανανεώσεις μπορούν να ακυρωθούν οποιαδήποτε στιγμή, υποβάλλοντας εγγράφως το αίτημά σας στη Betmedia.

Υπηρεσίες

Αμοιβές, πληρωμή

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε να καταβάλετε στη Betmedia τα ισχύοντα τέλη εγκατάστασης και τα επαναλαμβανόμενα τέλη. Οι ισχύουσες χρεώσεις θα τιμολογούνται από την ημέρα που θα εγκατασταθούν οι υπηρεσίες σας και πριν από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Η Betmedia διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους πληρωμής και τα τέλη τριάντα (30) ημέρες πριν από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Οι υπηρεσίες μπορούν να ακυρωθούν από εσάς ανά πάσα στιγμή σε τριάντα (30) ημέρες με γραπτή ειδοποίηση προς την Betmedia.

Υποστήριξη

Αν η υπηρεσία σας περιλαμβάνει προτεραιότητα σε υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ως «υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» χαρακτηρίζεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τεχνική υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή (με την Betmedia να προσπαθεί να απαντήσει εντός 5 εργάσιμων ημερών) σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών VIP. «Προτεραιότητα» σημαίνει ότι η υποστήριξη έχει προτεραιότητα έναντι της υποστήριξης για τους χρήστες των τυποποιημένων ή δωρεάν υπηρεσιών. Ολη η υποστήριξη θα παρέχεται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές, τις διαδικασίες και τις πολιτικές της Betmedia.

Ευθύνη των επισκεπτών της ιστοσελίδας

Η Betmedia δεν έχει εξετάσει και δεν μπορεί να αναθεωρήσει το σύνολο του υλικού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα και συνεπώς δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τη χρήση ή τα αποτελέσματα αυτού του υλικού. Με τη λειτουργία του website, η Betmedia δεν αντιπροσωπεύει ή υπονοεί ότι υποστηρίζει το υλικό που δημοσιεύθηκε ή ότι πιστεύει ότι το υλικό αυτό είναι ακριβές, χρήσιμο ή μη επιβλαβές. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων για την προστασία του εαυτού σας και των υπολογιστών από ιούς, Trojan horses και άλλα επιβλαβή ή καταστροφικά περιεχόμενα. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει προσβλητικό, άσεμνο ή απαράδεκτο περιεχόμενο, καθώς και περιεχόμενο που περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη και άλλα σφάλματα. Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να περιέχει υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας ή παραβιάζει πνευματική ιδιοκτησία και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή η λήψη, αντιγραφή ή χρήση των οποίων υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, δηλωμένους ή αόριστους. Η Betmedia αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβη που προκύπτει από τη χρήση από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή από οποιαδήποτε λήψη από αυτούς τους επισκέπτες του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε εκεί.

Περιεχόμενο

Δημοσιεύθηκε σε άλλες ιστοσελίδες

Δεν εξετάσαμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε το σύνολο του υλικού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που διατίθεται μέσω των ιστοσελίδων που συνδέονται με το fruitshop.games και συνδέονται με τα fruitshop.games. Η Betmedia δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους και στις ιστοσελίδες που δεν ανήκουν στην Betmedia και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους ή τη χρήση τους. Συνδέοντας με έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα που δεν είναι της Betmedia, η Betmedia δεν αντιπροσωπεύει ή υπονοεί ότι υποστηρίζει έναν τέτοιο ιστότοπο ή ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων όπως είναι απαραίτητο για την προστασία του εαυτού σας και των συστημάτων υπολογιστών από ιούς και άλλα επιβλαβή ή καταστροφικά περιεχόμενα. Η Betmedia αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβες που προκύπτουν από τη χρήση ιστοσελίδων και ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στη Betmedia.

Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και Πολιτική DMCA

Καθώς η Betmedia ζητά από τους άλλους να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το υλικό που βρίσκεται ή συνδέεται με το fruitshop.games παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, σας ενθαρρύνουμε να ειδοποιήσετε την Betmedia σύμφωνα με την Πολιτική του DMCA της Betmedia. Η Betmedia θα απαντήσει σε όλες αυτές τις ειδοποιήσεις, αφαιρώντας το υλικό ή απενεργοποιώντας όλους τους συνδέσμους με το παραβιαζόμενο υλικό. Η Betmedia θα τερματίσει την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη εάν, υπό κατάλληλες συνθήκες, ο επισκέπτης είναι αποφασισμένος να επαναλαμβάνει τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Betmedia ή άλλων. Σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού, η Betmedia δεν θα έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσά που είχαν προηγουμένως καταβληθεί στη Betmedia.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η παρούσα συμφωνία δεν μεταφέρει από την Betmedia σε εσάς οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία τρίτου μέρους ή της Betmedia. Η Betmedia, η fruitshop.games, το λογότυπο του fruitshop.games και όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα γραφικά και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τα fruitshop.games είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των δικαιοπαρόχων της Betmedia. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την ιστοσελίδα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα τρίτων. Η χρήση από εσάς της ιστοσελίδας δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια χρήσης για αναπαραγωγή ή χρήση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο των εμπορικών σημάτων της Betmedia ή τρίτων.

Διαφημίσεις

Η Betmedia διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει διαφημίσεις στο ιστολόγιό σας, εκτός εάν έχετε αγοράσει έναν λογαριασμό χωρίς διαφημίσεις.

Απόδοση

Η Betmedia διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει συνδέσμους απόδοσης όπως το Blog στο fruitshop.games, τον συγγραφέα θεμάτων και την απόδοση της γραμματοσειράς στο υποσέλιδο ή τη γραμμή εργαλείων του ιστολογίου σας.

Προϊόντα συνεργατών

Ενεργοποιώντας ένα προϊόν συνεργατών (π.χ. θέμα) από έναν από τους συνεργάτες μας, συμφωνείτε με τους όρους παροχής υπηρεσιών αυτού του συνεργάτη. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τους όρους της υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, απενεργοποιώντας το προϊόν συνεργατών.

Ονόματα τομέα

Εάν καταχωρίσετε ένα όνομα τομέα, χρησιμοποιείτε ή μεταφέρετε ένα προηγουμένως καταχωρισμένο όνομα τομέα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του ονόματος τομέα υπόκειται επίσης στις πολιτικές της Εταιρείας Διαδικτύου για εκχωρημένα ονόματα και αριθμούς (“ICANN”), συμπεριλαμβανομένων των Δικαιώματα και αρμοδιότητες εγγραφής.

Αλλαγές

Η Betmedia διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέρος αυτής της συμφωνίας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα συμφωνία για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μετά την απόσπαση οποιωνδήποτε αλλαγών στην παρούσα συμφωνία αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών. Η Betmedia μπορεί επίσης στο μέλλον να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή και δυνατότητες μέσω της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέων εργαλείων και πόρων). Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας.

Λήξη

Η Betmedia μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας σε όλο ή σε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση. Αν επιθυμείτε να τερματίσετε την παρούσα συμφωνία ή το λογαριασμό σας στο fruitshop.games (αν έχετε), μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας. Παρά τα παραπάνω, αν έχετε λογαριασμό πληρωμένων υπηρεσιών, ο λογαριασμός αυτός μπορεί να τερματιστεί μόνο από τη Betmedia εάν παραβιάσετε ουσιωδώς την παρούσα συμφωνία και δεν διορθώσετε αυτήν την παράλειψη εντός τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίηση της Betmedia προς εσάς. Ολες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες λόγω της φύσης τους θα πρέπει να παραμείνουν μετά την καταγγελία, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης από την εγγύηση, αποζημίωσης και περιορισμούς ευθύνης.

Αποποίηση ευθυνών

Ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει». Η Betmedia και οι προμηθευτές της και οι πάροχοί της αποποιούνται κάθε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητής ή σιωπηρής, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ούτε η Betmedia, ούτε οι προμηθευτές της και οι δικαιοπάροχοι της, παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση ότι η ιστοσελίδα θα είναι χωρίς λάθη ή ότι η πρόσβαση σε αυτή θα είναι συνεχής ή αδιάκοπη. Καταλαβαίνετε ότι πραγματοποιείτε λήψη ή άλλως αποκτάτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας με δική σας διακριτική ευχέρεια και κίνδυνο.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Betmedia, οι προμηθευτές της ή οι δικαιοπάροχοί της, δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, βάσει οποιασδήποτε σύμβασης, αμέλειας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλης νομικής ή δίκαιης θεωρίας για: (α) τυχόν ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές. (β) το κόστος της προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών. (γ) για διακοπή χρήσης ή απώλειας ή διαφθοράς δεδομένων ή (δ) για ποσά που υπερβαίνουν τα τέλη που καταβάλατε στην Betmedia βάσει της παρούσας συμφωνίας κατά τη διάρκεια της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών που προηγείται της αιτίας της ενέργειας. Η Betmedia δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση λόγω ζητημάτων πέραν του εύλογου ελέγχου τους. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στο βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πολιτική απορρήτου

Το Betmedia Single Member P. C (“Betmedia”) εκμεταλλεύεται τα fruitshop.games και μπορεί να λειτουργεί και άλλους ιστότοπους. Είναι πολιτική της Betmedia να σέβεται το απόρρητό σας όσον αφορά τις πληροφορίες που ενδεχομένως συλλέγουμε κατά τη λειτουργία των ιστοτόπων μας.

Επισκέπτες ιστοτόπων

Oπως και οι περισσότεροι διαχειριστές ιστότοπων, η Betmedia συλλέγει πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν προσωπικά το είδος που συνήθως διαθέτουν οι browsers ή οι servers, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η προτίμηση γλώσσας, ο ιστότοπος αναφοράς και η ημερομηνία και ώρα κάθε αιτήματος επισκεπτών. Ο σκοπός της Betmedia στη συλλογή μη προσωπικών στοιχείων είναι να κατανοήσει καλύτερα πώς οι επισκέπτες της Betmedia χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της. Με το χρόνο, η Betmedia μπορεί να δημοσιεύσει μη προσωπικές πληροφορίες, π.χ. δημοσιεύοντας μια αναφορά σχετικά με τις τάσεις στη χρήση της ιστοσελίδας της.

Η Betmedia συλλέγει επίσης πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP) για συνδεδεμένους χρήστες και για χρήστες που αφήνουν σχόλια στα blogs / sites του fruitshop.games. Η Betmedia αποκαλύπτει μόνο καταγεγραμμένες διευθύνσεις IP χρηστών και mail υπό τις ίδιες συνθήκες που χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης όπως περιγράφεται παρακάτω, με εξαίρεση ότι οι διευθύνσεις IP σχολείων και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ορατές και αποκαλύπτονται στους διαχειριστές του blog/site μέσω των σχολίων που γίνονται.

Συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων

Ορισμένοι επισκέπτες των ιστότοπων της Betmedia επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με την Betmedia με τρόπους που απαιτούν από τη Betmedia να συλλέξει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγει η Betmedia εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, ζητούμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται στα fruitshop.games να δώσουν ένα όνομα χρήστη και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι συμμετέχουν σε συναλλαγές με τη Betmedia καλούνται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται για την επεξεργασία αυτών των συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, η Betmedia συλλέγει τέτοιες πληροφορίες μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο ή κατάλληλο για την εκπλήρωση του σκοπού της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με την Betmedia. Η Betmedia δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παρέχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, με την παρατήρηση ότι μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιστότοπο.

Συγκεντρωτικές στατιστικές

Η Betmedia μπορεί να συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στις ιστοσελίδες της. Η Betmedia μπορεί να προβάλει αυτές τις πληροφορίες δημοσίως ή να την παράσχει σε άλλους. Ωστόσο, η Betmedia δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω.

Προστασία ορισμένων προσωπικών στοιχείων

Η Betmedia αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης μόνο σε εκείνα των υπαλλήλων της και των συνεργαζόμενων οργανισμών που (α) πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να τις επεξεργαστούν για λογαριασμό της Betmedia ή να παρέχουν υπηρεσίες διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της Betmedia και β) που συμφώνησαν να μην το αποκαλύψουν σε άλλους. Μερικοί από αυτούς τους υπαλλήλους και τους συνδεδεμένους οργανισμούς ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής σας. Χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους της Betmedia, συναινείτε στη μεταφορά αυτών των πληροφοριών σε αυτούς. Η Betmedia δεν θα νοικιάσει και δεν θα πουλήσει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης σε κανέναν. Εκτός από τους υπαλλήλους και τους συνδεδεμένους οργανισμούς, όπως περιγράφηκε παραπάνω, η Betmedia αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης μόνο σε δικαστικές περιπτώσεις ή άλλου κυβερνητικού αιτήματος ή όταν η Betmedia πιστεύει ότι η αποκάλυψη είναι εύλογα αναγκαία για την προστασία της περιουσίας ή των δικαιωμάτων της Betmedia, τρίτων ή του ευρύτερου κοινού. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ενός δικτυακού τόπου της Betmedia και έχετε παράσχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η Betmedia μπορεί μερικές φορές να σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ενημερώσει για κάποια νέα, για να ζητήσει τα σχόλιά σας ή απλά να ενημερώσει για το τι συμβαίνει με το τα προϊόντα της Betmedia. Αν μας στείλετε αίτημα (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ενός από τους μηχανισμούς επικοινωνίας), διατηρούμε το δικαίωμα να το δημοσιεύσουμε προκειμένου να διευκρινίσουμε ή να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή να μας βοηθήσετε να υποστηρίξουμε άλλους χρήστες. Η Betmedia λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι λογικά απαραίτητα για την προστασία από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης.

Cookies

Eνα cookie είναι μια σειρά πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ενός επισκέπτη και το οποίο ο επισκέπτης παρέχει στον ιστότοπο κάθε φορά που ο επισκέπτης επιστρέφει. Η Betmedia χρησιμοποιεί cookies για να βοηθήσει την Betmedia να εντοπίσει και να παρακολουθήσει τους επισκέπτες, τη χρήση του ιστότοπου Betmedia και τις προτιμήσεις πρόσβασης στο δικτυακό τόπο. Οι επισκέπτες της Betmedia που δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν τα cookies στους υπολογιστές τους πρέπει να θέσουν τα προγράμματα περιήγησής τους να αρνηθούν τα cookies πριν χρησιμοποιήσουν τις ιστοσελίδες της Betmedia, με το μειονέκτημα ότι ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου της Betmedia ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τη βοήθεια cookies.

Μεταφορές επιχειρήσεων

Εάν η Betmedia ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά της στοιχεία αποκτήθηκαν ή στην απίθανη περίπτωση που η Betmedia βγαίνει από την επιχείρηση ή εισέλθει σε πτώχευση, οι πληροφορίες χρήστη θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται από τρίτους. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι μεταβιβάσεις ενδέχεται να συμβούν και ότι οποιοσδήποτε αγοραστής της Betmedia μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Διαφημίσεις

Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε κάποιον από τους ιστότοπούς μας ενδέχεται να παραδίδονται στους χρήστες από διαφημιστικούς συνεργάτες, οι οποίοι ενδέχεται να ορίζουν cookies. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον διακομιστή διαφημίσεων να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας κάθε φορά που σας στέλνει μια διαφήμιση στο διαδίκτυο για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με εσάς ή άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στα διαφημιστικά δίκτυα, μεταξύ άλλων, να παρέχουν στοχευμένες διαφημίσεις που πιστεύουν ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τη χρήση cookies από τη Betmedia και δεν καλύπτει τη χρήση cookie από οποιονδήποτε διαφημιζόμενο.

Holy God!: Hall of Gods Mega Jackpot Hit for €7,525,467

Today a punter playing Net Ent’s Hall of Gods video slot took home an ungodly €7,525,467 cash prize when they struck the Hall of Gods Mega Jackpot.

We don’t know who won the jackpot yet or where, but we will update this story, as there’s sure to be PR put out by the hosting casino. The prize is the fourth-largest in the game’s history, and comes more than 32 weeks since a punter hit the prize for €7.4 million. This is one of the larger online slot jackpots we follow, with an average win of €5,743,923. The largest win in the game’s history is €7,820,888, which was picked up at Betsson in 2015.

The Hall of Gods slot is based on Norse mythology and the Jackpot is won by advancing through multiple bonus rounds, and if players are able to break three shields with the jackpot symbols on them, they win!

Congratulations to the lucky player, and here’s hoping they’re a Casino Listings visitor!

UPDATE: We have learned that the winner took this prize at ComeOn Casino, and was a 47 year old from Norway. They took down the prize on their desktop, and have opted to remain anonymous.

Speaking about the win Net Ent Chief Product Officer Simon Hammon said, We are thrilled to see another fantastic global jackpot winner and are especially excited as the huge amount is one of the biggest of all time for NetEnt and one of our operator partners.”

“Now the jackpot has been reset and we look forward to the next big win on Hall of Gods and our other progressive jackpots.”

€7,436,734 Hall of Gods Mega Jackpot Won

 

Last week a punter hit a huge progressive jackpot while playing Net Ent’s Hall of Gods video slot, taking home a whopping €7,436,734 cash prize as a result.

We are awaiting details on the win, but we can confirm that the jackpot was won, and is the 12th win for the game since we began tracking the jackpot in 2010. The win is also the fourth-largest in the game’s history, trailing the largest win by less than €400,000.

The Hall of Gods Mega Jackpot is available to be won when players select three mega jackpot symbols in the bonus pick’em style game. The slot also has a mini, midi, and major jackpot available to be won.

Casino Listings will update this story as we learn more.

€1,682,457 Hall of Gods Mega Jackpot Won

Earlier today a punter playing the Net Ent slot Hall of Gods won the game’s Mega Jackpot for a large €1,682,457 prize.

We are still awaiting details on the win, but we can confirm that the jackpot was hit, and is the 11th win in the jackpot’s history. The Hall of Gods Jackpot pays out €5,428,073 every 24 weeks, and the last jackpot was hit just six weeks ago, explaining the smaller than normal win.

The largest win in the jackpot’s history is a strike that took place in April 2015 when a punter won €7.8 million at Betsson.

Casino Listings will update this story as more developments arise.